Algemeen

 

Als expertisecentrum richt Evadoc zich op de verzameling, ontsluiting en preservatie van protestants-evangelisch erfgoed in Vlaanderen in zijn Belgische en internationale context vanaf de 19e eeuw. Daarnaast wil Evadoc de archiefvormers die behoren tot de protestants-evangelische geloofsgemeenschap bijstaan met advies en vorming

Voor de realisatie van haar doelstellingen werkt Evadoc intensief samen met KADOC – K.U. Leuven. Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving. Zo kan Evadoc gebruik maken van de expertise en infrastructuur van KADOC inzake bewaring, beschrijving en ter beschikking stelling van het erfgoed. Een protocol regelt de samenwerking Evadoc – KADOC en een gemeenschappelijke Stuurgroep coördineert de contacten en zet de krijtlijnen uit van de erfgoedwerking.

Dankzij financiële middelen van de Vlaamse overheid heeft KADOC een deeltijds medewerker aangetrokken voor het protestants-evangelisch erfgoed, die ter beschikking is gesteld voor de werking van Evadoc.